Expert's Review

PSC Mobie UIS là một ứng dụng di động tích hợp với Hệ thống thông tin quản trị đại học (PSC University ERP). Sinh viên có thể sử dụng PSC Mobie UIS để thực hiện các chức năng cơ bản nhất của Cổng thông tin đ&a

PSC Mobie UIS là một ứng dụng di động tích hợp với Hệ thống thông tin quản trị đại học (PSC University ERP).
Sinh viên có thể sử dụng PSC Mobie UIS để thực hiện các chức năng cơ bản nhất của Cổng thông tin đào tạo (PSC My UIS Space) như:
- Xem tin tức từ (PSC My UIS Space)
- Xem tin nhắn riêng
- Nhận tin nhắn từ dịch vụ (PSC Cloud Notifications)
- Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân
- Xem chương trình đào tạo và thông tin các môn học
- Đăng ký học phần trực tuyến bằng thao tác 1 chạm
- Xem lịch học
- Xem lịch thi
- Xem bảng điểm
- Xem tình trạng nợ học phí
- Thanh toán học phí trực tuyến sử dụng mọi loại thẻ ATM bằng thao tác 1 chạm thông qua dịch vụ (PSC Mobile Payment) kết nối trực tiếp với Hệ thống chuyển mạch tài chính của quốc gia (BankNET).
- Liên kết với ứng dụng đọc sách điện tử PSC YBook

Recent changes:
Phiên bản chính thức sử dụng được cho các trường đại học và cao đẳng có đăng ký sử dụng sản phẩm này