Expert's Review

Phiên bản mới 6.0 "CUỘC CHIẾN CỦA CÁC VÌ TEEN" Tính năng mới lần đầu tiên xuất hiện: 1. Thêm phụ bản lv40 “Tuyệt Địa Phản Kích” 2. Thêm hệ thống giải xếp hạng 3. Thêm tí

Phiên bản mới 6.0 "CUỘC CHIẾN CỦA CÁC VÌ TEEN"

Tính năng mới lần đầu tiên xuất hiện:

1. Thêm phụ bản lv40 “Tuyệt Địa Phản Kích”
2. Thêm hệ thống giải xếp hạng
3. Thêm tính năng vật phẩm đổi tên
4. Thêm tính năng sử dụng item số lượng lớn
5. Thêm “Trang bị cấp thần” và “vũ khí cấp thần”
6. Mở lv60, mở skill mới, mở pet lv 60.

Tải ngay và nhận code khủng tại:

Tag: teen teen, teenteen, iga, iga, bombom, bom bom, bombme, bomb me, teen du ky, iboomb, gunny, gunbound